Tag: Kinh tế Alberta

Theo các chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng TD, rằng nền kinh tế tỉnh Alberta đang hồi phục và hiện đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, các chuyên...

Alberta đang bảo vệ việc làm và khả năng cạnh tranh kinh tế của lĩnh vực dầu khí khi họ cảm kết cắt giảm 45% khí thải metan ô...

Nếu được thông quan, đạo luật mới sẽ thúc đẩy nền kinh tế địa phương, tạo ra việc làm và giúp người dân Alberta tiết kiệm tiền điện đáng...

Sự cạnh tranh đang bắt đầu ở vòng thứ hai và thứ ba của chương trinh Điện Tái tạo, sẽ thấy nhiều nhà đầu tư tư nhân, việc làm...

Phía bắc của Alberta sẽ có thêm việc làm và mở rộng kinh doanh với sự hỗ trợ của The Capital Investment Tax Credit  (CITC).

Chính phủ Alberta lên kế hoạch chi $1,4 tỷ trong bảy năm tới đầu tư đổi mới ngành dầu khí với mục tiêu giảm cường độ carbon thải ra...

Theo một báo cáo mới nhất của The Conference Board of Canada’s Metropolitan Outlook, đánh đánh giá sự phát triển kinh tế trên toàn Canada, cho thấy 2 thành...

Chính phủ Alberta thông báo rằng họ sẽ có buổi công bố tăng mức lương căn bản (minimum wage) lên mức $13.60 cho mỗi giờ làm việc vào Chủ...

Chính phủ tỉnh Alberta đã điều chỉnh ngân sách của mình lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu năm tài khóa mới, do trước đây chính phủ Alberta...

Căn cứ vào dữ liệu từ cơ quan thống kê Canada (Statistics Canada) về mức thu nhập trung bình mỗi tuần, cùng với sự khởi sắc của các doanh...