Tag: Người dân Alberta

Theo báo cáo mới từ Ngân hàng Hoàng gia Canada, các hộ gia đình ở Alberta sẽ cảm thấy thêm áp lực từ việc tăng lãi suất vì người...