Tag: PNP

Chính phủ Ontario đã gửi thêm nhiều thư mời đến các ứng cử viên Express Entry thông qua luồng tuyển dụng nhập cư Lao động có tay nghề nói...

Quý đầu tiên của năm 2018 đã có những hoạt động và đổi mới đáng kể trong một số Chương trình Nhập cư Tỉnh bang của Canada (PNP)

error: Alert: Content is protected !!