Tag: Pokémon Go

Một phụ nữ sống tại Torrington, Alberta đã nhờ một công ty luật tại Calgary, Alberta đứng ra để kiện công ty sở hữu trò chơi Pokémon Go vì...

Cảnh sát Edmonton đã được gọi đến khu vực Griesbach (97 St. và 137 Ave.) vào tối thứ 5 vừa qua vì có khoảng 500 người chơi Pokémon Go...

error: Alert: Content is protected !!