Tag: Properties tax

Hội đồng thành phố Edmonton đã công bố mức tăng thuế dự định trong ngân sách năm tới ở mức 3.6%, đây là mức dự tính được công bố...

Hội đồng thành phố Edmonton đã thông qua mức thuế nhà đất mới cho năm 2017, với mức tăng trung bình 2.8%.

Người dân Calgary sẽ nhận được thư thông báo chi tiết về thuế nhà đất, trong những ngày sắp tới.

error: Alert: Content is protected !!