Tag: Quốc tịch Canada

Bộ di trú và quốc tịch Canada (IRCC) đang công bố một nghiên cứu trong đó gợi ý việc xem xét cho pháp người dân gia hạn hộ chiếu...

Kể từ khi một phần luật quốc tịch Canada sửa đổi chính thức có hiểu lực vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, rất nhiều bạn đọc đã gửi...

Bộ di trú và công dân Canada (IRCC) đã thông báo vào hôm 24 tháng 8 vừa qua rằng họ đang làm việc tích cực nhằm giới thiệu giới...

error: Alert: Content is protected !!