Tag: Sáp nhập đảng

Hai lãnh đạo Đảng Alberta Wildrose, Brian Jean, và Đảng Bảo thủ Alberta (PC Alberta), Jason Kenney, đã đồng ý việc sáp nhập 2 đảng. Theo dự kiến, lãnh...

error: Alert: Content is protected !!