Bạn có biết: Canada đã có Đảng Cần Sa từ lâu

Bạn có biết: Canada đã có Đảng Cần Sa từ lâu

Vào ngày 17/10 vừa qua, cần sa đã được chính thức hợp pháp hóa để sử dụng rộng rải trên toàn Canada. Đây là ngày đánh Canada trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới hợp pháp hóa cần sa, và là quốc gia duy nhất trong các nước phát triển.

Điều chẳng ai nghĩ đến đó là Canada từ lâu đã có một đảng với tên gọi Đảng Cần Sa (Marijuana Party), hoạt động chủ yếu nhằm đấu tranh để chấm dứt việc cấm sử dụng cần sa.

Đảng Cần Sa được thành lập vào tháng 2 năm 2000 do nhà sáng lập Marc-Boris St-Maurice, sau đó đã 73 ứng viên tại 7 tỉnh bang chạy đua vào cuộc bầu cử liên bang vào tháng 11 cùng năm. Các ứng viên của đảng này đã có được 66,419 phiếu bầu, chiếm 0.52% số phiếu bầu trên toàn quốc.

Đến tháng 1 và tháng 5 năm 2004, luật bầu cử Canada thay đổi đã khiến việc gây quỹ của Đảng Cần Sa giảm tới 95%. Cũng trong cuộc bầu cử vào năm 2004, đảng này có 71 ứng cử viên nhưng chỉ có được 33,590 phiếu bầu, chiếm 0.25% trong tổng số phiếu bầu trên toàn quốc.

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2005, nhà sáng lập St-Maurice tuyên bố gia nhập Đảng Tự Do (Liberal Party) nhằm tìm kiếm việc hợp pháp hóa cần sa trong từ một đảng đang nắm chính quyền. Tiếp theo sau đó nhiều thành viên của Đảng Cần Sa đã nối bước St-Maurice để gia nhập vào các đảng lớn tại Canada như: NDP (Đảng Tân Dân Chủ), Liberal (Đảng Tự Do), Conservative (Đảng Bảo Thủ) hay Green (Đảng Xanh) cũng nhằm mục đích tìm kiếm quyền lực từ các đảng này nếu họ nắm chính quyền.

Năm 2005, Ông Blair T. Longley lên lãnh đảo Đảng Cần Sa sau khi nhà sáng lập St-Maurice từ chức.

Như vậy chúng ta có thể thấy việc hợp pháp hóa cần sa tại Canada có thể là do những thành viên của Đảng Cần Sa đã thực hiện chiến dịch len lõi vào các đảng lớn khác nhằm thực hiện mục đích của mình khi các đảng này nắm chính quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published.