LK Nếu Xuân Này Vắng Anh & Khúc Nhạc Ngày Xuân

Cùng xem liên khúc Xuân này vắng anh & Khúc nhạc ngày xuân do các ca sĩ Trung tâm Thúy Nga Paris trình bày trong DVD mới nhất Paris by Night 121.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!