Phim Bố là tất cả (Full)

Phim Bố là tất cả (Full)

Bố Là Tất Cả kể về cuộc sống của một gia đình vô cùng đặc biệt, mỗi thành viên trong gia đình đều có tính cách riêng, sống độc lập không muốn lệ thuộc nhau, họ theo phong cách sống hiện đại. Tuy vậy, giữa họ luôn có một mối liên kết đặc biệt với nhau. Phim được cập nhật từ tối thứ 2 đến tối thứ 5 mỗi ngày.

[ytvg_container layout_tabs=”false” layout_pagination=”loadmore” layout_mobile=”1″ layout_portrait_tablet=”2″ layout_landscape_tablet=”2″ layout_small_desktop=”2″ layout_medium_desktop=”2″ layout_img_size=”default” layout_description=”false” header_logo=”false” header_channel_name=”false” header_channel_description=”false” header_videos_counter=”false” header_subscribers_counter=”false” header_views_counter=”false” header_subscribe_button=”false” popup_channel_logo=”false” popup_channel_name=”false” popup_subscribe_button=”false” popup_likes_ratio=”false” popup_description=”false” popup_description_more_button=”false” popup_comments=”false” social_share=”false” popup_ads_enabled=”true” player_video_ads_enabled=”true” main_font_weight=”” heading_font_weight=”” meta_font_weight=”” data=”%5B%7B%22urls%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPL2qWSIR-0wJ5NRduCmbnOy7-9mwqYYunG%22%7D%5D” layout_items_per_page=”10″ popup_ads_google_ads_client_id=”pub-5484048484815768″ popup_ads_google_ads_slot_id=”7510242136″ player_video_ads_google_ads_client_id=”pub-5484048484815768″ player_video_ads_google_ads_slot_id=”8485652770″ time_to_show_ads=”30,900,1700″ time_to_hide_ads=”30″]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!