Alberta thông qua đạo luật nâng mức bảo vệ người tố cáo

Alberta thông qua đạo luật nâng mức bảo vệ người tố cáo

Alberta sẽ là cơ quan thẩm quyền đầu tiên của Canada thực hiện rõ ràng quan điểm  rằng tất cả thành viên hội đồng lập pháp, Bộ trưởng và Tỉnh trưởng đều có thể bị điều tra khi có bất kỳ tố cáo nào đến Hội đồng lợi ích công cộng.

Đây là một trong số những hành động mang tính toàn diện nhất ở Canada và, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, sẽ giúp tăng cường sự bảo vệ cho người tố giác trong khu vực công. Sự bảo vệ cũng sẽ được mở rộng cho đối tượng là nhân viên trong các văn phòng chính trị.

Đạo luật sửa đổi về Tố cáo Công khai (Whistleblower Protection) nhằm đảm bảo rằng các nhân viên trong các văn phòng của thành viên hội đồng lập pháp, Bộ trưởng và Tỉnh trưởng sẽ có các quy trình rõ ràng cho phép Hội đồng lợi ích công cộng điều tra các báo cáo về hành vi sai trái. Ngoài ra, các quy trình sẽ được tăng cường về mặt phương thức điều tra đối với tất cả nhân viên khu vực công, và nếu một người tố giác bị cấp trên của mình trừng phạt hoặc trả đũa, họ sẽ nhận được bồi thường.

“Điều quan trọng là các công chức cảm thấy an toàn khi tố giác những hành vi sai trái nghiêm trọng và được bảo vệ khỏi việc bị trả thù. Pháp chế mới về bảo vệ người tố cáo khiến vấn đề này trở nên toàn diện hơn ở Canada. Các nhân viên khu vực công sẽ có thể dám đứng lên mà không sợ hãi. ” Christina Grey, Bộ trưởng phụ trách Đổi mới Dân chủ phát biểu.

“Một nơi làm việc an toàn và lành mạnh là nền tảng cho sự thành công của một tổ chức. Những sửa đổi này mang lại sự bảo vệ tăng cường cho người tố cáo, và qua đó thúc đẩy lòng tin của công chúng vào việc quản lý dịch vụ công. Tôi mong muốn những thay đổi này và tin tưởng rằng nó sẽ giúp khuyến khích các nhân viên và tổ chức nắm bắt được văn hoá nơi làm việc, nơi mà việc tố cáo các hành vi sai trái được khuyến khích và ủng hộ. ” Bà Marianne Ryan, Thanh tra kiêm Uỷ viên hội đồng lợi ích công cộng chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!