Bầu cử tỉnh Alberta 2019 (Alberta Elections 2019): Các đảng tham gia ứng cử

Bầu cử tỉnh Alberta 2019 (Alberta Elections 2019): Các đảng tham gia ứng cử

Khác với Mỹ chỉ có 2 đảng phái chính tham gia tranh cử, hay Việt Nam chỉ có 1 đảng nắm quyền, Canada nói chung và Alberta nói riêng có rất nhiều đảng hợp pháp tham gia giành ghế vào quốc hội. Dưới đây là danh sách các đảng tham gia Alberta Elections 2019

Theo thông tin từ website chính thức của cơ quan quản lý bầu cử Alberta, cuộc chạy đua vào quốc hội (Legislation) của Alberta có 1 đảng, cá nhân, hiệp hội…hợp pháp, gồm 492 ứng viên cho 87 đơn vị bầu cử (division) trên toàn Albeta:

1. Alberta Advantage Party (AAP – Đảng Lợi ích Alberta)
Ứng viên: 28
2. Alberta Independence Party (AIP – Đảng Alberta độc lập)
Ứng viên: 63
3. Alberta Liberal Party (LIB – Đảng Tự do)
Ứng viên: 51
4. Alberta New Democracy Party (NDP – Đảng Tân dân chủ)
Ứng viên: 87
5. Alberta Party (AP.- Đảng Alberta)
Ứng viên: 87
6. Communist Party – Alberta (CP-A – Đảng Cộng sản Alberta)
Ứng viên: 4
7. Freedom Conservative Party (FCPA – Đảng Tự do bảo thủ)
Ứng viên: 24
8. Green Party of Alberta.(GPA – Đảng Xanh)
Ứng viên: 32
9. Independent (IND – Không thuộc đảng nào)
Ứng viên: 25
10. PC Party (PC – Đảng PC)
Ứng viên: 1
11. Pro-Life Alberta Political Association (PAPA – Hiệp hội các chính trị gia Alberta)
Ứng viên: 1
12. Reform Party (RPA – Đảng Cải cách)
Ứng viên: 1
13. United Conservative Party (UCP – Đảng Bảo thủ thống nhất)
Ứng viên: 87
14. Wildrose (WRP – Đảng Wildrose)
Ứng viên: 1

Nguồn elections.ab.ca

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!