Cựu thành viên đảng Wildrose Alberta thành lập đảng mới

Cựu thành viên Đảng Wildrose Alberta, người phản đối việc hợp nhất giữa 2 đảng Bảo Thủ Alberta (The Progressive Conservatives Alberta) và Wildrose Alberta đã đệ đơn lên cơ quan giám sát bầu cử Alberta (Elections Alberta) để thành lập một đảng mới có tên Alberta Advantage Party.Vào hôm thứ 4 vừa qua, cơ quan giám sát bầu cử Alberta đã chấp thuận đơn xin thành lập đảng mới của một nhóm người, trong đó người sáng lập là bà Marilyn Burns, cựu thành viên Đảng Wildrose Alberta.

Lãnh đạo đảng này hy vọng rằng có thể nhanh chóng thực hiện các bước cần thiết để có thể kịp cho cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2019. Đảng mới, The Alberta Advantage Party, sẽ giữ nguyên tiêu chí và cương lĩnh hoạt động của Đảng Wildrose trước khi sáp nhập với Đảng Bảo Thủ Alberta.

Động thái này được đưa ra của những người phản đối việc sáp nhập giữa 2 đảng Bảo thủ và Wildrose sau khi thành viên của 2 đảng bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập nói trên, khi Đảng Bảo thủ chỉ cần quá nữa, còn Đảng Wildrose thì đòi hỏi phải hơn 75% số người ủng hộ mới được sáp nhập. Lãnh đạo 2 đảng này cũng đã công bố quyết định chạy đua vào chức lãnh đạo đảng mới sau sáp nhập.

Hiện tại thì Đảng Alberta Advantage vẫn chỉ là một cái tên được đăng ký, chưa phải là một đảng phái chính thức. Để trở thành một đảng thực sự thì lãnh đạo đảng này còn phải làm nhiều việc theo quy định của cơ quan giám sát bầu cử Alberta:

  • Phải lấy được ít nhất 7,868 chữ ký của người dân, hoặc 1/3 của 1% số cử tri trên toàn Alberta.
  • Phải có 3 thành viên cơ quan lập pháp trong quốc hội tỉnh (MLAs) gia nhập đảng để đại diện cho đảng mới.
  • Phải chứng thực các có các ứng viên đã đi ít nhất là 1/2 chặng đường trong các cuộc bầu cử tại Alberta.

Theo lãnh đạo đảng Alberta Advantage cho biết, họ đang làm việc hết sức mình để đảng mới đi vào hoạt động nhanh nhất có thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!