Đảng Wildrose Alberta kêu gọi tổ chức hội nghị việc làm ngay lập tức.

Lãnh đạo Đảng Wildrose Alberta, Brian Jean, một lần nữa kêu gọi chính phủ Alberta do Đảng NDP lãnh đạo cần tổ chức ngâp lập tức một hội nghị khẩn cấp để bàn về sự sụt giảm kinh tế và tình trạng thất nghiệp đang gia tăng tại tỉnh này.

Ông muốn hội nghị này sẽ đánh giá lại tác động của các chính sách do chính phủ hiện tại áp dụng trên các doanh nghiệp nhỏ và ngành công nghiệp năng lượng tại Alberta, cũng như đề xuất giải pháp cứu vãn nền kinh tế hiện nay, và ông cũng nói rằng ông biết chính xác đâu là vấn đề cần phải giải quyết trong chính phủ hiện tại cũng như không quên chỉ trích các chính sách hiện nay của Đảng NDP là không hợp lí cho nền kinh tế Alberta.

Ông cũng kêu gọi chính phủ mời những người đứng đầu các doanh nghiệp nhỏ, các chuyên gia năng lượng, lãnh đạo các tổ chức từ thiện cùng lãnh đạo các đảng tham gia hội nghị này.

Nguyễn Hoàng dịch

Original link: http://globalnews.ca/news/2465622/wildrose-leader-wants-alberta-government-to-hold-a-jobs-summit-immediately/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!