Đảng Bảo thủ kêu gọi đoàn kết và nhìn vào sự thật

Tháng 5 năm 2015, sau khi càn quét phòng phiếu tại Alberta, Đảng NDP (Tân Dân Chủ) đã cắt đứt chuỗi cầm quyền hơn 40 năm của Đảng Bảo Thủ (Progressive Conservative – PC) tại đây và đẩy đảng này càng gặp khó khăn hơn khi họ cũng “thất thế” trong cuộc bầu cử liên bang vào tháng 11 cùng năm.

Trong cuộc đại hội Đảng này tuần trước tại Trung tâm hội nghị Manning ở Ottawa, lãnh đạo đảng đã kêu gọi các đảng viên đoàn kết để tiếp tục công việc chứ đừng tiếc nuối quá khứ.

Các đảng viên đã chỉ ra một sự bất thường trong một đại hội bình thường của Đảng này, đó là sau một thời gian dài họ nắm quyền tại cấp liên bang và một số tỉnh thì bây giờ họ đã trắng tay.

Trong đại hội, 5 ứng viên cho chức chủ tịch đảng đã phát biểu để vận động cho cuộc bỏ phiếu vào năm 2017 sắp tới. 5 ứng viên bao gồm: Tony Clement, Lisa Raitt, Maxime Bernier và Micheal Jong.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!