Donald Trump: Tôi sẽ chấp thuận Keystone XL, với 1 điều kiện

Trong buổi phát biểu vào hôm nay, thứ 5 ngày 26/05, tại North Dakota, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, Donald Trump, cho biết, nêu ông thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ chấp thuận dự án đường ống dẫn dầu ngay lập tức.

Tuy nhiên, điều kiện ông đưa ra đó là, ông muốn một phần lợi nhuận trên đường ống này, bởi vì ông cho rằng chính Mỹ mới là người quyết định đường ống dẫn dầu này có được thực hiện hay không. Chính vì thế mà việc chia lợi nhuận cho Mỹ là lẽ đương nhiên.

Trong quá khứ, ông Trump đã yêu cầu chia 25% lợi nhuận từ đường ống dẫn dầu Keystone XL. Và ông cũng cho biết, đường ống dẫn dầu này an toàn. Và nếu được chấp thuận, đường ống này sẽ giúp vận chuyển dầu thô từ Alberta đến các nhà máy lọc dầu tại Texas.

error: Alert: Content is protected !!