Hội đồng thành phố Toronto bác bỏ dự luật cắt giảm thành viên của Tỉnh trưởng Ford

Hội đồng thành phố Toronto bác bỏ dự luật cắt giảm thành viên của Tỉnh trưởng Ford

Như chúng tôi đã đưa tin, Tỉnh trưởng Ontario, Doug Ford, đã đệ trình dự luật cắt giảm số thành viên Hội đồng thành phố Toronto từ 47 xuống còn 25 người, các thành viên Hội đồng thành phố đã bác bỏ dự luật này.

Theo đó, các thành viên Hội đồng thành phố Toronto đã có một buổi họp bỏ phiếu để quyết định đưa ra một bản kiến nghị. Bản kiến nghị này nói lên sự phản đối mạnh mẽ dự luật cắt giảm số thành viên trong Hội đồng thành phố Toronto của Tỉnh trưởng Doug Ford. Đây được xem như là một việc xen vào nội bộ chính quyền thành phố của Chính quyền tỉnh.

Thị trưởng thành phố Toronto, John Tory, đã lên tiếng kêu gọi cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý trước khi có bất cứu quyết định gì liên quan.

Những thành phố tại Ontario sẽ diễn ra các cuộc bầu cử Hội đồng thành phố và thị trưởng vào ngày 22 tháng 10 sắp tới đây. Thị trưởng các thành phố và các thành viên Hội đồng thành phố Missauga, Brampton, Toronto…đang có những cuộc vận đồng tranh cử ngầm.

Và nếu dự luật của Tỉnh trưởng Doug Ford được thông qua thì sẽ có 22 thành viên Hội đồng thành phố Toronto sẽ mất việc sau cuộc bầu cử.