Hơn 28,000 chữ ký thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ cải cách bầu cử

Một thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Đảng Tự Do thực hiện việc cải các bầu cử theo như đã hứa (trong cuộc vận động tranh cử) đã thu hút được hơn 28,000 chữ ký.

Trong cuộc vận động tranh cử trước đó, Đảng Tự do hứa sẽ đưa ra thảo thuận việc cải cách bầu cử trong vòng 18 tháng kể từ ngày thắng cử, đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ phải đưa ra quốc hội thảo luận chậm nhất là vào ngày 04/05/2017.

Tuy nhiên, vào hôm thứ 4 vừa qua, trong một bức thư gửi cho tân Bộ trưởng Tư pháp, Karina Gould, Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng việc cải cách bầu cử, là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Đảng Tự do, sẽ không còn nằm trong các chương trình nghị sự. Ngay lập tức, quyết định này của Thủ tướng đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các đảng phái khác.

Đa số những chữ ký trong thỉnh nguyện thư đến từ Ontario, và một phần không nhỏ đến từ Alberta và B.C

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!