Thị trưởng Calgary thông báo sẽ tiếp tục ra tranh cử vào năm 2017

Thị trưởng Calgary, Naheed Nenshi, đã thông báo rằng ông sẽ tiếp tục ra tranh cử trong cuộc bầu cử chính quyền thành phố này vào năm 2017.

Thị trưởng Calgary đã đăng một video vào sáng sớm hôm nay để nói về việc tiếp tục ra tranh cử và nói về những khó khăn của nền kinh tế hiện tại. Chính vì vậy mà ông muốn tiếp tục tranh cử để tiếp tục những công việc còn dang dỡ. Ông cũng không quên kêu gọi người dân Calgary bầu chọn cho ông trong cuộc bầu cử sắp tới.

Thị trưởng Nenshi lần đầu tiên trúng cử vào năm 2010 và tái đắc cử chức thị trưởng vào năm 2013.

Mời quý bạn xem video của ông Nenshi

error: Alert: Content is protected !!