Thủ tướng Canada công bố việc hỗ trợ lao động di cư trong khu vực ASEAN

Thủ tướng Canada đã công bố ngân sách $5.5 triệu trong chuyến công du tại New York, nhằm hỗ trợ những người lao động di cư trong khu vực các nước ASEAN.

Thủ tướng đã công bố trong bài phát biểu khi tham dự Hội nghị Cấp cao LHQ về người tị nạn và di cư. Với công bố này, chính phủ Canada sẽ cùng phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc Tế (ILO) để hỗ trợ các nỗ lực trong khu vực ASEAN nhằm củng cố các chính sách bảo vệ lao động di cư, đặc biệt là phụ nữ. Các dự án được tài trợ sẽ đảm bảo rằng các lao động di cư sẽ được hưởng những lợi ích xã hội và kinh tế, giúp cải thiện việc di chuyển để tìm kiếm công ăn việc làm trong toàn khu vực ASEAN.

Ngân sách $5.5 triệu sẽ được phân bổ trong vòng 5 năm với mong muốn đạt được một khuông khổ quản trị lao động di cư hài hòa trong khu vực ASEAN, trong đó bảo vệ tối đa những người lao động đặc biệt là phụ nữ.

error: Alert: Content is protected !!