Tỉnh trưởng Ontario muốn cắt giảm thành viên Hội đồng thành phố Toronto

Tỉnh trưởng Ontario muốn cắt giảm thành viên Hội đồng thành phố Toronto

Tỉnh trưởng (Thủ hiến) Ontario thuộc Đảng Bảo Thủ Ontario mới đắc cử, Doug Ford, đã giới thiệu một dự luật theo đó sẽ cắt giảm thành viên Hội đồng thành phố Toronto.

Hiện tại, thành viên Hội đồng thành phố (Nghị viên) Toronto đang là 47 người, nếu dự luật này được thông qua thì con số này sẽ chỉ còn lại 25 thành viên.

Theo giải thích của Tỉnh trưởng Doug Ford thì việc cắt giảm thành viên Hội đồng thành phố sẽ giúp Toronto tiết kiệm được khoảng $25 triệu đô trong vòng 4 năm. Đây là số tiền lương mà thành phố phải trả cho các thành viên Hội đồng thành phố, cũng như chi phí liên quan.

Dự luật này đã gặp phải sự chống đối của các thành viên Hội đồng thành phố Toronto, trong đó có Thị trưởng thành phố Toronto, John Tory và Thủ lãnh Đảng đối lập NDP, bà Andrea Horwath.

Bà Andrea cáo buộc Tỉnh trưởng Doug Ford đã lấn quyền sang chính quyền thành phố và việc này đỏi hỏi phải tham khảo ý kiến người dân trước khi đưa ra bất cứ quyết định liên quan nào.

Các thành viên Hội đồng thành phố Toronto đã cùng ký vào một bản kiến nghị trong đó phản đối việc cắt giảm thành viên lên Cơ quan lập pháp tỉnh Ontario.

1 thought on “Tỉnh trưởng Ontario muốn cắt giảm thành viên Hội đồng thành phố Toronto

  1. Pingback: Tin tức Canada

Comments are closed.