Tuyên bố của Canada về phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông

Vào ngày 21/07 vừa qua, Ngài Stéphane Dion, Bộ trưởng Ngoại giao Canada, đã ra tuyên bố về phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài trước đó.

Dưới đây là nguyên văn trong tuyên bố của Bộ trưởng:

“Luật quốc tế là nền tảng xây dựng các quan hệ hòa bình giữa các nhà nước và việc thúc đẩy sự phát huy, áp dụng luật quốc tế để giải quyết những vấn đề khó là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Canada.

Ngày 12/7/2016, hội đồng xét xử được thành lập theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã ra phán quyết về vấn đề trọng tài tại Biển Nam Trung Hoa có giá trị ràng buộc các bên liên quan đến vấn đề này.

Dù một người nào đó có thể tán thành hoặc không tán thành với phán quyết đó, Canada tin tưởng rằng các bên nên tuân thủ phán quyết. Tất cả các bên nên nắm lấy cơ hội này là một bước quyết định cho những tái nỗ lực nhằm quản lý và giải quyết các tranh chấp giữa họ một cách hòa bình theo luật quốc tế.

Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng trong khu vực ngày càng leo thang trong một vài năm qua, tiềm ẩn nguy cơ gây phương hại đến hòa bình và ổn định.

Điều cốt yếu là tất cả các nhà nước trong khu vực kiềm chế, tránh cưỡng ép và các hành động leo thang căng thẳng.

Tất cả các bên yêu sách phải ngưng tôn tạo, quân sự hóa và các hành động khác có thể gây phương hại đến an ninh và ổn định khu vực. Phải tránh những hành động có thể gây nguy hiểm cho tự do hàng hải và bay trên Biển Nam Trung Hoa được thực hiện theo luật quốc tế, an ninh hàng hải và mậu dịch quốc tế.

Chúng tôi hối thúc tất cả các bên yêu sách khôi phục sự tin cậy và lòng tin, bao gồm thông qua việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về quy tắc ứng xử giữa các bên tại Biển Nam Trung Hoa và nhanh chóng đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử có tính ràng buộc pháp lý.

Canada cam kết duy trì luật quốc tế và trật tự dựa trên các quy định của luật quốc tế đối với các đại dương, các vùng biển cũng như việc quản lý và các biện pháp hòa bình trong giải quyết tranh chấp. Do vậy, Canada luôn sẵn sàng đóng góp vào các sáng kiến xây dựng lòng tin và giúp khôi phục sự tin cậy trong khu vực.”

error: Alert: Content is protected !!