Hội thân hữu Việt Nam – Canada tại Edmonton tuyển tình nguyện viên

Hội đồng quản trị Hội thân hữu Việt Nam – Canada tại Edmonton cần tuyển nhiều tình nguyện viên cho công việc khai thuế miễn phí sắp tới.

VCFS kêu gọi những người hảo tâm, muốn làm việc tình nguyện và thông thạo tiếng Anh cùng trợ giúp VCFS trong việc khai thuế miễn phí cho cộng đồng Việt tại Edmonton vào các ngày thứ 5 ngày 10 tháng 3, thứ 6 ngày 11 tháng 3 và thứ 7 ngày 12 tháng 3.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên lạc VCFS tại:

  •  Địa chỉ: #202 10711 107 Ave., Edmonton, AB, T5H 0W6
  • Điện thoại: 780-420-0058
  • Fax: 780-420-0048
  • Email: [email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!