Hướng dẫn đăng ký giảm tiền bảo hiểm xe với Intact Insurance

Hướng dẫn đăng ký giảm tiền bảo hiểm xe với Intact Insurance

Ngoài công ty Intact Insurance thì các hãng bảo hiểm khác đều có chương trình giảm tiền bảo hiểm xe do tác động của đại dịch. Ở đây xin hướng dẫn các bạn đăng ký với Intact Insurance.

Hướng dẫn đăng ký giảm tiền bảo hiểm xe với Intact Insurance

Hướng dẫn đăng ký giảm tiền bảo hiểm xe với Intact Insurance

Posted by Cuộc sống Canada on Tuesday, May 12, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!