Hướng dẫn tái đăng ký (reapply) chương trình CERB

Hướng dẫn tái đăng ký (reapply) chương trình CERB

Vẫn còn rất nhiều người nhắn tin hỏi về việc đăng ký Chương trình CERB (Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang Canada) nên hôm nay chúng tôi gửi đến các bạn video hướng dẫn tái đăng ký (Re-apply) cho chương trình này dành cho những người: Đủ điều kiện hưởng trợ cấp từ chương trình này và đã có tài khoản CRA.

Tin khác

Hướng dẫn: Tái đăng ký (reapply) C.E.R.B

Hướng dẫn: Tái đăng ký (reapply) C.E.R.B dành cho những người đã có tài khoản CRA và chưa đăng ký lại. Chú ý: video này dành cho những người:1. Đủ điều kiện CERB.2. Đã có tài khoản CRA

Posted by Cuộc sống Canada on Tuesday, May 12, 2020

1 thought on “Hướng dẫn tái đăng ký (reapply) chương trình CERB

  1. Pingback: Tin tức Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!