Alberta cam kết giảm 45% khí thải metan vào năm 2025

Alberta cam kết giảm 45% khí thải metan vào năm 2025

Alberta đang bảo vệ việc làm và khả năng cạnh tranh kinh tế của lĩnh vực dầu khí khi họ cảm kết cắt giảm 45% khí thải metan ô nhiễm vào năm 2025.

Một vấn đề quan trọng trong Kế hoạch Lãnh đạo Khí hậu Alberta là giảm lượng khí thải metan, khí có tác động biến đổi khí hậu lớn gấp 25 lần so với Cacbon điôxít trong chu kỳ 100 năm.

Để giúp các nhà sản xuất dầu khí đạt được mục tiêu này, chính phủ đã được tư vấn với các tập đoàn công nghiệp, môi trường, học viện và các tổ chức nghiên cứu và công nghệ để phát triển các dự thảo chỉ thị.

“Chúng tôi biết ngành công nghiệp dầu khí của Alberta đang gặp phải thách thức về việc cắt giảm lượng khí metan ô nhiễm. Hành động sớm này của họ và cam kết làm việc với chúng tôi có nghãi là chúng tôi đang trên đường tới một kế hoạch của Alberta giúp cho công việc của người dân Alberta và một nền kinh tế mạnh mẽ luôn ở phía trước.”, Margaret McCuaig-Boyd, Bộ trưởng Bộ Năng lượng.

Các chỉ thị dự thảo, được Cơ quan Năng lượng Alberta (AER) đưa ra ngày hôm nay, được thiết kế để đảm bảo các hành động được giữ ở mức chi phí thấp nhấp cho ngành năng lượng của Alberta bằng cách đảm bảo tính linh hoạt cho các công ty để đổi mới và sử dụng các công nghệ phù hợp nhất với hoạt động của họ.

“Chúng tôi biết những gì đang bị đe dọa ở đây, bao gồm việc làm tốt trong các lĩnh vực về năng lượng và  sức khỏe của hành tính mà chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành thời gian để làm việc này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc với ngành công nghiệp về việc cắt giảm khí metan ô nhiễm vì lợi ích của tất cả người dân Alberta.”, Shannon Phillips, Bộ trưởng chịu trách nhiệm cho Văn phòng Biến đổi khí hậu.

Để giúp ngành công nghiệp thông qua quá trình chuyển đổi này, chính phủ đang hỗ trợ hơn $2,3 tỷ, bao gồm việc miễn trừ chúng từ chi phí thuế carbon trong 5 năm tới. Điều này sẽ tiết kiệm cho các công ty khoảng $2 tỷ, số tiền có thể sử dụng để tập trung vào việc giảm bớt khí thải metan.

Các hỗ trợ khác bao gồm:

  • Ước tính khoảng $200 triệu để tán thưởng cho hành động giảm khí thải metan sớm thông qua bù đắp khí thải.
  • Hơn $30 triệu tài trợ cho 12 dự án giảm thải khí metan được tài trợ bởi Giảm Khí thải Alberta như một phần của thử thách metan trong năm 2017. Các dự án sử dụng tổng vốn đầu tư hơn $88 triệu và giảm 7,5 triệu tấn phát thải vào năm 2030.
  • $38 triệu trong 3 năm cho chương trình Hiệu quả Năng lượng Alberta, giảm giá các khoản đầu tư vào thiết bị công nghiệp, bao gồm thiết bị giảm khí metan.

$5 triệu hỗ trợ cho việc triển khai các công nghệ giảm sát, phát hiện, đo lường, xác minh và giảm lượng khí thải metan.

error: Alert: Content is protected !!