Alberta Child Benefit: Mỗi trẻ em được nhận $1,100

Chính phủ Alberta đã công bố ngân sách cho việc thay đổi Alberta Child Benefit (Quyền lợi của trẻ em Alberta), nhằm hỗ trợ các gia đình có con nhỏ trong lúc nền kinh tế Alberta đang gặp khó khăn.

Theo ông Irfan Sabir, Bộ trưởng Bộ dịch vụ dân sinh (Minister of Human Services), thông qua Alberta Child Benefit  (ACB), chính phủ tỉnh Alberta mong muốn hỗ trợ các gia đình và đặc biệt là các em nhỏ trong lúc nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Còn với bà McLean, Bộ trưởng Bộ phụ nữ, đa phần phụ nữ là những người có thu nhập thấp trong tỉnh, chính vì thế mà chính phủ muốn hỗ trợ phụ nữ và con cái của họ, nhằm mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em.

Với ACB, các trẻ em trong gia đình có thu nhập từ $25,500 trở xuống sẽ được nhận mức tối đa là $1,100 cho mỗi trẻ và con số này sẽ giảm dần cho những gia đình có thu nhập trên mức $25,500 cho đến $41,220.00

Chi tiết mức trợ cấp của ACB:

  • Gia đình có 1 con: $1,100.00
  • Gia đình có 2 con: $1,650.00
  • Gia đình có 3 con: $2,200.00
  • Gia đình có 4 con trở lên: $2,750.00

Để nhận được trợ cấp, các gia đình phải có các điều kiện sau đây:

  • Có con dưới 18 tuổi.
  • Đã sống tại Alberta ít nhất 1 tháng.
  • Có thu nhập dưới $41,220.00 mỗi năm.
  • Đã khai thuế.

Theo thống kê, hiện Alberta có khoảng 130,000 gia đình có thu nhập thấp, trong đó có khoảng 235,000 trẻ em sẽ được hưởng trợ cấp từ ACB. Ước tính chi phí hàng năm của ACB vào khoảng $195 triệu đô.

ACB sẽ bắt đầu gửi tiền trợ cấp vào tháng 8/2016, tiếp theo là các tháng: tháng 11, tháng 2/2017 và tháng 5/2017. Nếu những gia đình nào có mức trợ cấp ít hơn $40 thì sẽ được trả 2 lần/năm hoặc 1 lần/năm.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên lạc với chính phủ Alberta tại số điện thoại: 1-877-644-9992 hoặc vào website: http://www.alberta.ca/alberta-child-benefit.cfm