Alberta đầu tư cải thiện lớp học trên toàn tỉnh thông qua CIF

Alberta đầu tư cải thiện lớp học trên toàn tỉnh thông qua CIF

Học sinh Alberta đang nhận được nhiều sự quan tâm tới từng cá nhân và có những trải nghiệm lớp học tốt hơn sau khi chính phủ cấp thêm kinh phí cho hàng trăm vị trí giáo viên và trợ giảng.

Quỹ Cải tiến Lớp học (Classroom Investment Fund – CIF) được tạo ra như là một phần của thỏa thuận trung tâm với Hiệp hội Giáo viên Alberta (ATA) năm ngoái, cung cấp một quỹ dành riêng để giúp đảm bảo học sinh có được trải nghiệm học tập phong phú hơn. Dự kiến với lượng quỹ 75 triệu đô la sẽ tạo ra hơn 250 việc làm cho giáo viên và 200 vị trí hỗ trợ trong năm nay.

“Khi có nhiều giáo viên trong lớp học, mọi người đều hưởng lợi, từ học sinh đến cộng đồng nói chung. Quỹ Cải tiến Lớp học đang đầu tư trực tiếp vào lớp học, đảm bảo học sinh và giáo viên có đầy đủ những công cụ họ cần để thành công. Chúng tôi vui mừng vì nhiều hội đồng trường đang chọn thuê thêm giáo viên và trợ giảng bằng kinh phí riêng của họ. ” Bộ trưởng Bộ giáo dục David Eggen cho biết.

CIF rất linh hoạt với nhu cầu của các ban giám hiệu nhà trường và giáo viên, có nghĩa là nó có thể được sử dụng ở bất cứ nơi đâu cần kinh phí. Ví dụ, một số ban giám hiệu nhà trường đưa vào sử dụng các chương trình mới và thực hiên cải tiến chương trình học sẵn có, trong khi một số khác đã tập trung vào việc tuyển dụng thêm giáo viên và trợ giảng.

“Các Trường Công Lập Đảo Elk đã sử dụng Quỹ Cải tiến Lớp học để thuê nhân viên, tiếp cận các nguồn lực và thúc đẩy sự cộng tác của giáo viên nhằm nâng cao kết quả tích cực cho học sinh cả về đọc viết và tính toán.” Trina Boymook, hội đồng quản trị, Trường Công Lập Đảo Elk

Peace Wapiti và Wetaskiwin School Division đã giới thiệu một chương trình gọi là Empower Reading nhằm cung cấp cách tiếp cận toàn diện để dạy cho học sinh không thể đọc sách các kỹ năng cần thiết để phân tích văn bản, giải mã các từ và học thành công kiến thức từ các tài liệu viết.

Các trường Công giáo Christ the Redeemer Catholic Schools đã chọn cấp cho mỗi giáo viên 750 đô la để mua tài liệu cho lớp học của họ. Vì mỗi lớp học là duy nhất, giáo viên có thể mua bất cứ thứ gì từ sách đến công nghệ trợ giúp cho những học sinh khuyết tật về học tập để tạo ra các tài liệu như K’NEX, hệ thống xây dựng snap-together giúp học sinh học các kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học .

Phòng Giáo dục Công cộng của Học Khu Medicine Hat đang sử dụng kinh phí của mình để phát triển một cấu trúc hợp tác gắn kết, sẽ hỗ trợ học tập chuyên nghiệp bằng cách cho giáo viên thêm thời gian để cộng tác và chia sẻ bài học và thành quả.

Đến nay, tất cả các cơ quan chức năng của trường đã thành công trong việc áp dụng các phần của CIF. Khoản tài trợ phải được chi tiêu vào cuối năm học 2017-2018, với việc báo cáo cho Bộ giáo dục Alberta trong năm học 2018-2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.