Alberta Family Employment Tax Credit: Trợ cấp cho gia đình thu nhập thấp

Alberta Family Employment Tax Credit  (AFETC) là một chương trình hỗ trợ tài chính của chính phủ Alberta, nhằm giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp để giúp họ ổn định cuộc sống.

Theo thống kê, AFETC cùng với Alberta Child Benefit  (ACB) sẽ hỗ trợ khoảng 199,000 gia đình và 380,000 trẻ em tại Alberta, với kinh phí lên đến $340 triệu đô mỗi năm.

AFETC của chính phủ Alberta nhằm hỗ trợ con em trong các gia đình có thu nhập thấp và trung bình tại Alberta để khuyến khích họ tiếp tục làm việc

AFETC đã được chính phủ Alberta nâng cấp và được chính phủ cấp thêm $25 triệu đô, nâng mức trợ cấp từ 8% lên 11%, nâng mức thu nhập được hưởng trợ cấp từ $36,778 lên $41,250. Như vậy, theo chính phủ Alberta cho biết, họ muốn thay đổi là nhằm mở rộng đối tượng được trợ cấp.

Với AFETC mới, các gia đình có đủ tiêu chuẩn sẽ được nhận số tiền trợ cấp nhiều hơn trước.

Số tiền trợ cấp từ AFETC sẽ tự động được gửi về nhà người nhận sau khi đã đăng ký xin trợ cấp trẻ em Canada Child Benefit và đáp ứng những điều dưới đây:

 • Gia đình có ít nhất 1 con dưới 18 tuổi.
 • Gia đình có vợ hoặc chồng đang làm việc với thu nhập $2,760/năm trở lên.
 • Với gia đình có 1 con thì thu nhập phải dưới $60,325/năm
 • Với gia đình có 2 con thì thu nhập phải dưới $77,675/năm
 • Với gia đình có 3 con thì thu nhập phải dưới $88,075/năm
 • Với gia đình có 4 con trở lên thì thu nhập phải dưới $91,550/năm
 • Đã sinh sống tại Alberta ít nhất 1 tháng.
 • Đã khai thuế thu nhập.

Chính phủ Alberta sẽ tự động gửi tiền về nhà hoặc bỏ vào tài khoản của gia đình có đủ yêu cầu vào Tháng 1 và Tháng 7.

Mức trợ cấp mà các gia đình đủ yêu cầu sẽ được nhận:

 • Gia đình có 1 con: $763.00
 • Gia đình có 2 con: $1,457.00
 • Gia đình có 3 con: $1,873.00
 • Gia đình có 4 con trở lên: $2,012.00

Mức tiền trợ cấp sẽ giảm dần theo tỷ lệ thu nhập của mỗi gia đình. Và theo quy định của chính phủ Alberta, nếu gia đình nào nhận được trợ cấp mà rời khỏi tỉnh Alberta quá 6 tháng thì phải trả lại số tiền đã nhận (trong vòng 6 tháng) lại cho chính phủ Alberta.

error: Alert: Content is protected !!