Alberta muốn hỗ trợ các gia đình tốt hơn thông qua chương trình Alberta Child Benefit

Alberta muốn hỗ trợ các gia đình tốt hơn thông qua chương trình Alberta Child Benefit

Bộ trưởng Dịch vụ Trẻ em Danielle Larivee đang kêu gọi các bậc cha mẹ nhanh chóng hoàn tất các khoản thuế để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, bao gồm Qũy Trợ cấp Nuôi con Alberta (Alberta Child Benefit).

Các bậc cha mẹ đóng thuế đầy đủ sẽ được khám chữa bệnh miễn phí tại phòng khám dự phòng miễn thuế của các tổ chức cộng đồng . Các gia đình hội đủ điều kiện sẽ được tự động ghi danh để nhận Trợ Cấp Nuôi Con của Alberta và các khoản hỗ trợ khác giúp cuộc sống của họ trở nên dễ chịu hơn.

Các khoản thanh toán của Qũy trợ cấp nuôi con Alberta được gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp bởi Cơ Quan Thuế Vụ Canada 4 lần mỗi năm. Các gia đình hội đủ điều kiện sẽ nhận được tiền trợ cấp tháng Hai một lần vào ngày 27/2.

“Qũy hỗ trợ nuôi con Alberta đang giúp đỡ các gia đình mua quần áo mùa đông hoặc đăng ký cho con của họ tham gia các hoạt động ngoại khóa lần đầu tiên. Chúng tôi muốn tất cả các gia đình hội đủ điều kiện có thể tiếp cận với hỗ trợ thay đổi cuộc sống này. Tôi khuyến khích các gia đình trên khắp Alberta tìm hiểu về các phòng khám miễn thuế ở nơi họ sống. ” Bộ trưởng Danielle Larivee phát biểu.

“Qũy hộ trợ nuôi con Alberta là một chính sách giảm nghèo quan trọng và thiết yếu. Nó giúp cho các gia đình có thu nhập cố định và lao động nghèo trên toàn tỉnh có thêm một khoản trợ cấp để đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ như mua đồ dùng học tập, thực phẩm bổ dưỡng hơn và giúp đỡ gia đình thoát nghèo. Chúng tôi biết rằng có những gia đình không nộp thuế và do đó không được nhận trợ cấp nuôi con. Trong bối cảnh này, việc nộp thuế chính là một hoạt động giảm nghèo. ” Franco Savoia, giám đốc điều hành của Các công đồng Calgary chia sẻ.

Các gia đình ở Alberta có thu nhập ròng hộ gia đình dưới $41,746 đô la một năm sẽ đủ điều kiện để nhận Trợ Cấp nuôi con của Alberta. Trợ cấp hàng năm tối đa là $1,114 đô la cho các gia đình có 1 con và đến $2,785 cho các gia đình có từ 4 con trở lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!