Alberta muốn thay đổi cách thức phạt những lỗi vi phạm nhỏ

Chính phủ tỉnh Alberta cho biết, họ đang đưa dự luật 9 (Bill 9) ra thảo luận nhằm giải phóng lực lượng cảnh sát, tòa án và các lực lượng liên quan để tập trung vào nhân lực vào các vụ án nghiêm trọng hơn, trong khi đó vẫn có thể phạt những người vi phạm lỗi nhỏ.

Theo bộ trưởng Tư pháp Alberta, Kathleen Ganley, cho biết việc sửa đổi này nếu được thông qua sẽ kết thúc việc thực hiện trác tòa đối với những người không đóng tiền phạt cho những lỗi vi phạm nhỏ, như không cào tuyết trên đường đi bộ hay không trả tiền lệ phí đường bộ.

Theo luật hiện hành, nếu một người không trả tiền phạt, thì có thể sẽ nhận một trác tòa, và nếu người này không hợp tác hay chống lại thì cảnh sát có thể bắt. Nếu người này không có khả năng trả tiền phạt thì có thể sẽ bị giam giữ. Về cơ bản, họ phải chịu ngồi tù với số ngày nhất định để đổi lấy tiền phạt. Theo Bộ trưởng thì điều đó chỉ tạo ra một chu kỳ ngồi trại giam cho những người nghèo.

Bộ trưởng nói: “Chúng tôi thấy rằng điều này không hợp lí và hoang phí các lực lượng chức năng, cũng như nó khiến cho những người nghèo cảm thấy bị tổn thương và khiến họ quay lại phạm tội, đó là vấn đề và chúng ta phải sửa đổi nó.”

Cũng theo Bộ trưởng, thay vì phải đóng tiền phạt cho những lổi nhỏ, thì có thể phạt bằng những biện pháp khác như cấm đăng ký các dịch vụ về xe, trừ lương, lấy từ tài khoản ngân hàng, lấy từ tiền đóng thuế dự….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!