Bảo lãnh ông bà/cha mẹ: Có được ăn tiền già trong thời gian bảo trợ tài chính còn hiệu lực?

Bảo lãnh ông bà/cha mẹ: Có được ăn tiền già trong thời gian bảo trợ tài chính còn hiệu lực?

Người Việt chúng ta hay gọi tiền già, còn tên đúng nghĩa của chính phủ Canada gọi là “Old Age Security”, vậy ông bà/cha mẹ đang trong thời gian đảm bảo tài chính từ người bảo lãnh có được ăn “tiền già”? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về “tiền già” hay “Old Age Security – OAS”.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 2 tháng 1 năm 2018, chính phủ Canada đã mở lại chương trình bảo lãnh ông bà/cha mẹ cho năm 2018 với số lượng hồ sơ nhận trong năm nay là 10,000 hồ sơ, theo hình thức “bố thăm may mắn”. Đi kèm với việc làm hồ sơ bảo lãnh ông bà/cha mẹ là điều kiện bảo đảm tài chính cho ông bà/cha mẹ trong vòng 20 năm. Vậy, trong thời gian bảo trợ thì ông bà/cha mẹ có được ăn tiền già?

Người Việt chúng ta hay gọi tiền già, còn tên đúng nghĩa của chính phủ Canada gọi là “Old Age Security”, để trả lời câu hỏi trên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về “tiền già” hay “Old Age Security – OAS”.

Old Age Security hay “tiền già” là một chương trình hỗ trợ tài chính hưu dưỡng lớn nhất của chính phủ Canada. Nguồn tài chính được lấy từ nguồn thu chính của chính phủ Canada, nghĩa là người dân sẽ không đóng một lệ phí nào trước đó để được ăn “tiền già”.

“Tiền gia” là một khoản trợ cấp hưu dưỡng được cung cấp hàng tháng dành cho người dân từ 65 tuổi trở lên đáp ứng được yêu cầu về sự hiện diện tại Canada theo quy định của chính phủ Canada và để nhận được khoản trợ cấp này thì người đủ điều kiện sẽ phải đăng ký chứ chính phủ không tự trả cho người dân.

Ngoài khoản trợ cấp “tiền già” thì còn có thêm 3 lợi ích của “tiền già

  • Guaranteed Income Supplement: dành cho những người đang ăn tiền già và đang sống tại Canada nhưng có thu nhập thấp, thì sẽ được khoản trợ cấp phụ cộng vào “tiền già”.
  • Allowance: Dành cho những người trong độ tuổi từ 60 đến 64 tuổi có vợ hoặc chồng đang được hưởng trợ cấp “tiền già” và có đủ điều kiện trong phần “Guaranteed Income Supplement” thì sẽ được nhận khoản trợ cấp này.
  • Allowance for the Survivor: dành cho những người trong độ tuổi từ 60 đến 64 tuổi đang ở góa.

“Tiền già” là một khoản trợ cấp của chính phủ Canada, nằm trong phần “trợ cấp tài chính” và trong phần “Điều kiện” của “tiền già” là “phải sống tại Canada 10 năm” thì mới được ăn “tiền già”. Tuy nhiên, trong phần “điều kiện” để ăn “tiền già”, chính phủ Canada không nhắc gì đến việc bảo trợ tài chính đối với người được bảo lãnh, như vậy ông bà/cha mẹ sẽ được ăn “tiền già” nếu sống tại Canada đủ 10 năm (3650 ngày, thiếu 1 ngày cũng không được).

Về cách đăng ký, mức trợ cấp và điều kiện cụ thể của “tiền già” xin các bạn tìm hiểu thêm ở đây:
Tìm hiểu về tiền già tại Canada

1 thought on “Bảo lãnh ông bà/cha mẹ: Có được ăn tiền già trong thời gian bảo trợ tài chính còn hiệu lực?

Leave a Reply

Your email address will not be published.