Canada giảm lệ phí xin gia nhập quốc tịch cho trẻ em dưới 18 tuổi

Canada giảm lệ phí xin gia nhập quốc tịch cho trẻ em dưới 18 tuổi

Ngày 16 tháng 2 năm 2018 – tại Ottawa, ON – Chính phủ cam kết khuyến khích nhập tịch với mọi đối tượng nhập cư, kể cả trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Để giúp cho việc này trở nên dễ dàng hơn, phí nhập tịch cho trẻ vị thành niên theo khoản 5 (1) của Đạo luật về Công dân đã được giảm xuống.

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2017, sự tán thành hoàng gia của Bill C-6 ngay lập tức đã có hiệu lực bãi bỏ yêu cầu phải đủ 18 tuổi để xin cấp quốc tịch theo tiểu mục 5 (1) của Đạo luật về Công dân. Điều này giúp việc đăng ký nhập tịch của trẻ vị thành niên trở nên dễ dàng hơn . Một trong điều cốt yếu để hòa nhập thành công vào cuộc sống tại Canada là có được quốc tịch Canada.

Ngài Ahmed Hussen, Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Công dân, đã thông báo thay đổi về  biểu lệ phí quy định trong Quy chế Quốc tịch để giảm lệ phí nhập tịch cho trẻ vị thành niên theo khoản 5 (1) của Đạo luật về Công dân từ $530 xuống còn $100 phù hợp với mức phí tương ứng theo mục 5 (2) của Đạo luật.

Điều này đảm bảo rằng không có sự khác biệt về lệ phí đối với tất cả người nộp đơn là trẻ vị thành niên. Bất kể là đối tượng có bố mẹ đã nhập tịch Canada, thuộc diện cư trú lâu dài hay tự mình đại diện để nhập tịch.

Các trường hợp đã đóng khoản phí $530 cho một trẻ vị thành niên áp dụng theo tiểu mục này kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2017 trở đi, sẽ được hoàn lại khoản chênh lệch $430. Cơ quan Nhập cư, Tị nạn và Công dân Canada sẽ liên hệ trực tiếp với những người nộp đơn này để tư vấn về thủ tục nhận tiền hoàn lại.

Những người chưa đủ tuổi vị thành niên không có cha / mẹ là người Canada, hoặc bố mẹ có cư trú dài hạn nhưng không nộp đơn cùng, có thể nộp đơn xin nhập tịch theo tiểu mục 5 (1) của Đạo luật về Công dân. Vì vậy, việc giảm phí sẽ giúp nhiều trẻ vị thành niên, kể cả trẻ nhập cư trong hệ thống phúc lợi trẻ em có được quốc tịch Canada.

Bộ sẽ liên kết với các tỉnh, vùng lãnh thổ, cơ quan giữ trẻ, tổ chức cung cấp dịch vụ di trú và các bên liên quan khác để nâng cao nhận thức về sự thay đổi này. Bộ cũng sẽ cung cấp thông tin về cách các tổ chức này có thể giúp trẻ vị thành niên tự lo liệu để có được quốc tịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!