Canada kêu gọi người dân hiến máu nhân đạo

Cơ quan quản lý ngân hàng máu Canada (Canada Blood Services) cho biết, họ đang thiếu trầm trọng các nhóm máu A, O và B trong ngân hàng máu. Chính vì vậy mà họ kêu gọi người dân tích cực đi hiến máu.

Theo cơ quan chức năng, họ cần khoảng 17,000 lượt hiến máu mỗi tuần để có thể giữ ổn định cho ngân hàng mà nhu cầu máu cho toàn quốc.

Đặc biệt tại mỗi tỉnh bang và thành phố, bởi vì nếu người hiến máu có đều tại mỗi tỉnh và thành phố, thì số lượng máu trong ngân hàng tại mỗi tỉnh và thành phố có thể cung cấp đủ cho nhu cầu tại chổ, đỡ phải mất thời gian vận chuyển và chờ đợi.

error: Alert: Content is protected !!