Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ tỉnh bang B.C đã được mở.

Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ tỉnh bang B.C đã được mở.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đây, từ khi đại dịch diễn ra, ngoài chương trình hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang thì chính phủ mỗi tỉnh bang cũng có chương trình hỗ trợ tài chính riêng cho người dân của mình, trong đó có tỉnh bang B.C.

Người dân của tỉnh bang B.C đã chờ đợi chương trình này rất lâu, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi về chương trình này và nay chương trình này đã chính thức được mở.

Chương trình hỗ trợ tài chính khẩn cấp của tỉnh bang B.C dành cho công nhân, B.C Emergency Benefit for workers, sẽ hỗ trợ 1 lần miễn thuế số tiền $1000 cho mỗi người dân tại tỉnh bang, là những người có công việc bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

1. Điều kiện để hưởng trợ cấp.

– Đã trở thành người dân của tỉnh bang B.C vào ngày 15 tháng 3 năm 2020.
– Đủ điều để hưởng trợ cấp từ Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang, CERB.
– Đã được chấp thuận hưởng trợ cấp từ Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang, mặc dù vẫn chưa nhận được tiền từ chương trình này.
– Ít nhất 15 tuổi, tính từ ngày đăng ký.
– Đã khai thuế hoặc đồng ý khai thuế thu nhập cá nhân trong năm 2019.
– Không nhận các khoản hỗ trợ thu nhập từ tỉnh bang hoặc hỗ trợ cho người khuyết tật.

Nếu những ai đăng ký chương trình và nhận được tiền từ Chính phủ tỉnh bang mà không đủ điều kiện sau khi xét duyệt thì sẽ phải trả lại tiền cho Chính phủ tỉnh bang.

2. Những thứ cần thiết để đăng ký chương trình.

– Những người đăng ký chương trình cần chuẩn bị sẵn số SIN, ITN hoặc TTN.

– Chương trình này chỉ chuyển tiền thông qua việc chuyển khoản ngân hàng nhằm đảo bảo người dân nhận được tiền một cách nhanh nhất. Chính vì vậy thông tin tài khoản ngân hàng là bắt buộc để đăng ký chương trình.

– Đã được chấp thuận theo Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ liên bang, CERB, nếu ai chưa đăng ký thì phải đăng ký chương trình này trước khi đăng ký Chương trình hỗ trợ của tỉnh bang B.C.

3. Bao lâu thì nhận được tiền: Theo thông tin từ website của Chính phủ tỉnh bang B.C thì người đăng ký đủ điều kiện sẽ nhận được tiền trong vòng 10 ngày.

4. Cách đăng ký.

– Đăng ký online: Chương trình sẽ được mở để đăng ký từ ngày 1 tháng 5 sắp tới đây. Theo đó, việc đăng ký online có thể được thực hiện bất cứ lúc nào và sẽ nhanh hơn.

– Đăng ký qua điện thoại: Việc đăng ký trên điện thoại sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 5. Và vì số lượng người đăng ký có thể nhiều nên việc đăng ký qua điện thoại có thể sẽ phải đợi lâu.

Đường link và số điện thoại để đăng ký chương trình sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau, sau khi chương trình chính thức cho đăng ký. Các bạn nhớ đón theo dõi những bản tin sau của chúng tôi.

Bản tin được chúng tôi dịch từ https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/covid-19-financial-supports/emergency-benefit-workers

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!