Chương trình hỗ trợ khẩn cấp tỉnh bang B.C chính thức cho đăng ký, điều kiện và các bước đăng ký

Chương trình hỗ trợ khẩn cấp tỉnh bang B.C chính thức cho đăng ký, điều kiện và các bước đăng ký

Như chúng tôi đã đưa tin, ngoài chương trình hỗ trợ khẩn cấp dành cho những người bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch của chính phủ liên bang, CERB, tỉnh bang B.C cũng có chương trình hỗ trợ riêng cho người dân của mình.

Tin khác

Chương trình Hỗ trợ khẩn cấp dành cho công nhân tỉnh bang B.C hỗ trợ người dân trong tỉnh bang, những người bị mất việc làm do tác động của đại dịch, khoản tiền 1 lần $1000, không phải khai thuế.

Chương trình này dựa trên các điều kiện chung của Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang và một số điều kiện riêng của tỉnh bang bao gồm:

1. Đã là công dân của tỉnh bang B.C bắt đầu từ ngày 15 tháng 3.
2. Đủ điều kiện hưởng trợ cấp từ Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của liên bang, CERB.
3. Đã được chấp thuận từ Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của liên bang, CERB, dù vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp của chương trình này.
4. Ít nhất 15 tuổi, tính từ ngày đăng ký.
5. Đã khai thuế, hoặc đồng ý khai thuế thu nhập cá nhân trong năm 2019.
6. Không nhận bất cứ trợ cấp thu nhập hoặc trợ cấp tàn tật.
7. Không bị giam giữ tại các trại cải huấn của tỉnh bang hoặc liên bang trong vòng 90 ngày hoặc hơn tính luôn ngày 15 tháng 3.

Chú ý:

– Nếu người đủ điều kiện hưởng trợ cấp từ Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang, CERB, và đã nhận tiền từ chương trình này nhưng đã quay lại làm việc thì vẫn đủ điều kiền để đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của tỉnh bang B.C nếu đáp ứng đủ tất cả các điều kiện ở trên, và bạn không bị buộc phải trả lại tiền từ Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang.

– Nếu người đăng ký nhận được tiền mà khi chính phủ tỉnh bang xem xét họ không đủ điều kiện thì người đăng ký buộc phải trả lại số tiền đã nhận nói trên.

– Những người đăng ký xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện như trên và phải chắc chắn rằng mình đủ điều kiện thì mới đăng ký, không đăng ký bừa nhằm tránh tình trạng phải trả lại tiền cho chính phủ sau này.

– Chính phủ tỉnh bang sẽ không liên hệ với người đăng ký bằng tin nhắn, chính vì vậy mà mọi người cần cẩn thận vì có thể bị lừa đảo qua tin nhắn.

Để đăng ký chương trình thì người đăng ký phải có số SIN hoặc ITN hoặc TTN, thông tin tài khoản ngân hàng, bắt buộc, để nhận tiền trợ cấp được chuyển khoản từ chính phủ tỉnh bang.

Việc đăng ký online bắt đầu từ ngày 1/5 hoặc có thể thực hiện thông qua số điện thoại 1-855-955-3545 nếu đang ở trong tỉnh bang B.C, và số điện thoại 1-778-309-4630, nếu đang ở ngoài tỉnh bang, bắt đầu từ ngày 4/5.

Về hướng dẫn đăng ký chương trình online, các bạn có thể xem hướng dẫn ở video dưới đây:

Link đăng ký: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/covid-19-financial-supports/emergency-benefit-workers

1 thought on “Chương trình hỗ trợ khẩn cấp tỉnh bang B.C chính thức cho đăng ký, điều kiện và các bước đăng ký

  1. Pingback: Tin tức Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!