Có thể lái xe ở Việt Nam với bằng lái của Canada được không?

Sau khi chúng tôi đăng bài “Người du lịch có được lái xe tại Alberta?”, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi có cùng nội dung hỏi rằng: “Có thể lái xe ở Việt Nam với bằng lái của Canada được không?”, chúng tôi xin trả lời cụ thể như sau:

Theo Công ước Giao thông đường bộ năm 1968 trong đó có Việt Nam và Canada, những nước công dân của những quốc gia đã ký Công ước này được phép lái xe trong nước thành viên mà không cần đổi sang bằng lái xe của nước sở tại, với điều kiện phải có bằng lái xe (gốc) và bằng quốc tế (International Driving Permits – IDP).

Canada và Việt Nam đều là thành viên của Công ước này, như vậy người dân Việt Nam sẽ có thể lái xe tại Canada và ngược lại, người dân Canada, người mới nhập cư Canada (Permanent Resident – PR) đã có bằng lái ở Canada có thể đăng ký IDP để có thể lái xe ở Việt Nam.

Việc đăng ký IDP phải làm tại Canada, trước khi đến Việt Nam. Hiện nay, CAA (Canadian Automobile Association) là cơ quan duy nhất tại Canada được phép cấp IDP. Và việc đăng ký rất dễ dàng.

Để đăng ký IDP, người đăng ký chỉ cần chuẩn bị 2 ảnh (cỡ ảnh sử dụng cho passport) có chử ký phía sau, lệ phí $25 và 1 bản sao bằng lái xe, điền form “CANADIAN INTERNATIONAL DRIVING PERMIT APPLICATION FORM” và đến bất cứ địa điểm (location) nào của CAA để đăng ký.

Lưu ý:

  • IDP chỉ có thời hạn 1 năm
  • IDP không có giá trị sử dụng tại Canada
  • Những người chỉ có bằng số 7 (lý thuyết) hay đang bị giam bằng lái sẽ không thể đăng ký IDP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!