Đăng ký thẻ thư viện Edmonton miễn phí

Thẻ thư viện công cộng (Edmonton Public Library) được miễn phí cho toàn bộ người dân Edmonton, sinh viên các trường đại học Alberta, đại học MacEwan, đại học Concordia và trường Norquest, cũng như thành viên các thư viện tại Alberta. Ngoài ra, những trường hợp không phải như trên sẽ phải trả $72 cho thẻ thư viện.

Thư viện Edmonton thí điểm cho mượn thiết bị Wi-fi

Để có thẻ thư viện miễn phí, bạn có thể đến trực tiếp tại thư viện để đăng ký hoặc có thể đăng ký online với đường link sau đây: http://www2.epl.ca/signup/

Trong đó bạn nhập đầy đủ thông tin từ tên (First name, last name), ngày sinh (Birthday), địa chỉ (Street, City, Province, Postal code), số điện thọại (phone), email và chọn thư viện gần nhà nhất (Your branch). Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhấn vào “Sign Me Up” bạn sẽ được cấp một mã số thư viện tạm thời (Temporary Card Number), lưu ý rằng mã số này chỉ có thời hạn tạm thời trong vòng 30 ngày.

Đồng thời bạn sẽ nhận được email trong đó có password tạm thời để login vào thư viện online, hãy login vào và cài đặt tài khoản, đổi password mới cho dễ nhớ và bắt đầu tìm kiếm với thư viện online.

Đối với mã số thư viện tạm thời, bạn hãy ra bất cứ thư viện nào gần nhất để kích hoạt tài khoản và nhận thẻ thư viện chính thức của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!