Hơn 2000 tuần hành trước nhà quốc hội Alberta

Hàng ngàn người đã tuần hành trước nhà quốc hội Alberta tại Edmonton hôm nay để hưởng ứng ngày Women’s March tại Washington, Mỹ.

Women’s March là cuộc tuần hành nhằm kêu gọi sự bình đẳng và tiếng nói cho phụ nữ, khuyến khích phụ nữ có thêm tiếng nói, tham gia các hoạt động chính trị và các hoạt động cộng đồng khác.

Được biết, có khoảng 500,000 người đã và đang tuần hành tại Washington, Mỹ chỉ 1 ngày sau khi lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Đây không phải là cuộc tuần hành phản đối Tổng thống mà nó chỉ đơn thuần là kêu gọi chính phủ mới tôn trọng quyền và tiếng nói của phụ nữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!