New Brunswick đăng quảng cáo nhằm thu hút lao động

Cá biển quảng cáo tại một vài thành phố của Canada đang xuất hiện quảng cáo với thông tin New Brunswick đang cần tuyển 3000 lao động, gây chú ý cho người dân ở những tỉnh khác.

Quảng cáo trên được chính phủ New Brunswick tài trợ, với khoản kinh phí đến $360,000, nhằm thu hút lực lượng lao động, đặc biệt là khuyến khích người dân New Brunswick là những người đã bỏ nơi này ra đi đến Saskatchewan và Alberta để tìm việc làm.

Các biển quảng cáo này hiện đang xuất hiện tại Nova Scotia, Quebec, Ontario, Alberta và New Brunswick.

Theo chính phủ New Brunswick cho biết, những biển quảng cáo đó không phải là điều duy nhất họ làm mà sẽ có những hành động khác để thu hút lao động đến đây, như miễn học phí cho các sinh viên trong gia đình có thu nhập thấp, miễn phí học tiếng Anh/Pháp cho những người thất nghiệp…

Tỷ lệ thất nghiệp tại New Brunswick tăng lên mức 9.4% vào tháng 12 vừa qua, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp trung bình trên toàn quốc là 6.9%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!