Người dân Canada đang chuyển dần sang làm việc tại nhà

Người dân Canada đang chuyển dần sang làm việc tại nhà

Theo một nghiên cứu của tổ chức Sotheby’s International cho biết, ngày càng có nhiều người dân Canada chuyển sang làm việc tại nhà hay khi đang đi nghỉ mát thay vì phải lái xe chạy tới chay lui.

Theo nghiên cứu nhận định, việc làm tại nhà đã và đang giúp ích cho rất nhiều người. Những người làm việc tại nhà thường có cuộc sống thoải mái, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển.

Ngày nay, người dân Canada không những có thể làm việc tại nhà còn còn có thể làm việc ngay cả khi họ đang đi nghỉ mát, hay bất cứu nơi đâu.

Chính vì những lợi ích, sự thoải mái cũng nhưng việc tiết kiệm chi phí mà người dân Canada đang dần chuyển hướng sang làm việc tại nhà.

2 thoughts on “Người dân Canada đang chuyển dần sang làm việc tại nhà

  1. Pingback: Tin tức Canada
  2. Pingback: Tin tức Canada

Comments are closed.