Sự nhầm lẫn đối với chương trình CEWS

Sự nhầm lẫn đối với chương trình CEWS

Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi giống nhau liên quan đến chương trình hỗ trợ 75% lương nhân viên cho doanh nghiệp, qua đó cho thấy một số người có sự hiểu lầm đối với chương trình này, nay Nguyễn Hoàng xin trả lời và giải thích để mọi người khỏi nhầm lẫn.

Tin khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!