Thống kê dân số tại Edmonton

Chính quyền thành phố Edmonton đang tổ chức đợt thống kê dân số mới cho năm 2016, việc thống kê bắt đầu từ ngày 1/4/2016 đến hết ngày 30/4/2016.

Chỉ còn 2 tuần nữa là việc thống kê dân số tại Edmonton sẽ kết thúc. Nếu như các bạn chưa thực hiện việc thống kê thì hãy nhanh tay hoàn thành nó.

Người dân Edmonton sẽ nhận được một tờ lá thư trong đó cho biết mật mã của mình để có thể làm thống kê trên mạng Internet tại địa chỉ: http://edmonton.ca/census

Ngoài ra, sẽ có khoảng 560 nhân viên chính quyền thành phố đến gỏ cửa từng nhà để giúp đỡ những ai chưa làm thống kê để thực hiện nó.

Và nếu như bạn chưa nhận được thư của chính quyền thành phố Edmonton hoặc chưa có nhân viên đến nhà giúp đỡ thì có thể gọi điện tại số 780-496-8008 để được hướng dẫn.

Việc thống kê dân số hàng năm theo chính quyền Edmonton là nhằm giúp chính quyền thành dễ dàng đưa ra những kế hoạch cho các dự án giao thông, trung tâm giải trí và những chương trình cộng đồng khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!