Tiền đóng thuế của người dân Canada sẽ đi đâu?

Tiền đóng thuế của người dân Canada sẽ đi đâu?

Chính phủ liên bang có kế hoạch công bố bảng ngân sách liên bang tuần tới, một câu hỏi thú vị đã được đặt ra: Ottawa đã chi tiêu bao nhiêu tiền và chi nhiều nhất vào những vấn đề gì?

Hầu hết mọi người nghĩ rằng đó là chăm sóc sức khoẻ hay vấn đề cân đối tài chính của tỉnh.Và hầu hết họ đều đã sai.

Chính phủ liên bang đã chi tất cả 311 tỷ đô la trong năm tài chính 2016-17. Chi phí lớn nhất thuộc về phúc lợi người cao tuổi. Điều này bao gồm Tiền an sinh cao niên(AOS) và Bảo đảm bổ túc thu nhập(GIS). Không giống như Chương trình Hưu bổng của Canada, OAS và GIS không được tài trợ độc lập. Tiền có nguồn gốc từ thu nhập chung. Năm ngoái, chi phí này là 48,1 tỷ đô la, nói cách khác chiếm 15cent của mỗi đô la thuế.

Bạn có thể dành hàng giờ để đọc hàng trăm trang của ngân sách cuối cùng. Bạn cũng đọc kế hoạch của Đảng Tự Do để “xây dựng một tầng lớp trung lưu mạnh mẽ hơn.” Nó bao gồm tất cả các lĩnh vực thuộc “kỹ năng và đổi mới” và “sự công bằng về thuế”. Nhưng để tìm ra những điều cơ bản khi xây dựng ngân sách, bạn phải đi đến trang 256, vào phụ lục đầu tiên và chuyển qua bảng thứ 7. Và thậm chí điều đó cũng mới chỉ làm sáng tỏ một phần của bức tranh.

Tất cả các vấn đề này rất quan trọng, thật khó để tranh luận về những gì cần phải có trong ngân sách cho tới khi nào chúng ta biết được đâu là tiền.

Nhà kinh tế học Armine Yalnizyan nói: “Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần thảo luận ở đây là chúng ta có nhận được gì từ tiền của mình không và cách chi tiêu số tiền đó mang lại những lợi ích gì?”

Ngân sách liên quan đến các vấn đề từ quy hoạch kinh tế sang các văn bản chính trị. Chúng được in thành những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng và với các tiêu đề như “Kế hoạch hành động kinh tế” và “Xây dựng tầng lớp trung lưu mạnh mẽ hơn”. Thật khó để đổ lỗi cho các chính trị gia, những người cố gắng thực hiện bất kỳ biện pháp chi tiêu nào mà họ đề ra.

Phần lớn các khoản chi tiêu được nướng vào kế hoạch này từ rất lâu, thậm chí trước khi bất cứ chính trị gia nào được bầu. Nói chung, khoảng một phần tư ngân sách được dành cho các cá nhân (Quyền lợi của người cao niên, Bảo hiểm Việc làm và Các Phúc lợi Trẻ em). Một phần tư chiếc bánh đi đến các tỉnh (bao gồm Cải cách xã hội Canada và Chuyển giao sức khoẻ của Canada). Các tập đoàn Crown, các khoản nợ công và quốc phòng chiếm 18%.

Gần 70 % của một ngân sách được chi tiêu trước cả khi bạn có được ý tưởng về công việc, đổi mới, cắt giảm thuế hoặc bất cứ điều gì. Chính phủ chắc chắn tập trung ngân sách vào khoản chi tiêu tùy ý. Nhưng chúng ta có thể có một cuộc tranh luận đúng đắn về thông tin chi tiêu công khi tất cả những chi phí ngầm này được chôn ở phần cuối của cuốn sách và ngó lơ hầu hết các cuộc bàn luận.

Yalnizyan nói rằng cuộc hội thoại thường tập trung vào việc chúng tôi phải trả bao nhiêu tiền thuế và khoản thuế đó chưa đủ với những gì chúng tôi mua.

“Chúng ta hãy bắt đầu tiếp cận vấn đề để thấy cách chúng ta đang tiêu tiền và có thể bắt đầu có một cuộc trò chuyện”, cô nói.

Tóm lại, phần lớn doanh thu của ngân sách là từ tiền và thuế thu nhập cá nhân bạn đóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!