Tổng giá trị tài sản của 35 triệu dân Canada là bao nhiêu?

Giá trị tài sản ròng trung bình của các gia đình Canada là $295.100 vào năm 2016, tăng gần 15% so với cách đây 4 năm và gần gấp đôi năm 1999.

Đó là một trong những điểm thu hút chính từ báo cáo Cục Tổng Thống kê Canada mới được công bố hôm thứ Năm. Cuộc khảo sát an ninh tài chính đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2012 rằng cơ quan dữ liệu đã xem xét đầy đủ tình hình tài chính của người dân Canada.

Giá trị tài sản ròng của một người hoặc gia đình là số tiền họ có nếu họ bán hết tài sản và trả hết nợ.

Phần chiếm tỉ lệ lớn giá trị tài sản ròng của người Canada là từ bất động sản. Cục Tổng Thống kê Canada ghi nhận: “Nhà ở là tài sản lớn nhất và là khoản nợ lớn nhất của người Canada.”

Tính đến cuối năm 2016, 61,7% gia đình người Canada sở hữu được nhà, mặc dù hầu hết họ đều có một khoản thế chấp.

Tuy nhiên, gần 30% người dân Canada đã xóa nợ vào năm ngoái. Người cao niên có nhiều khả năng không có nợ, với mức 58% vào năm ngoái. Nhưng tỷ lệ này giảm mạnh – trước thế kỷ 21, gần 3/4 số người cao niên Canada không có nợ.

15% người Canada tuổi từ 35 đến 44 báo cáo là không nợ năm ngoái.

Nói chung, người Canada có tài sản $12 nghìn tỷ vào cuối năm 2016, trong đó tài sản nhà ở chiếm một phần ba giá trị đó.

Phần tài sản lớn tiếp theo là lương hưu tư nhân, chiếm 29,2% giá trị ròng của người Canada.

Ngoài các căn hộ chính của họ, khoảng 1% các gia đình Canada sở hữu một số loại tài sản thứ cấp, chẳng hạn như nhà nghỉ gia đình hoặc tài sản thu nhập khác.

Khoản nợ cao hơn

Trong khi tài sản đang trở nên đắt hơn, thì các khoản nợ cũng tăng theo. Các gia đình người Canada nợ $1,76 nghìn tỷ vào cuối năm ngoái, mức tăng gần 25% so với mức của năm 2012 và gấp gần 3 lần so với khoản nợ vào năm 1999.

Nợ thế chấp là một phần lớn trong số đó, với 38,4% gia đình Canada báo cáo rằng họ đã có một số loại thế chấp năm ngoái. Giá trị trung bình là $190.000 – gấp đôi năm 1999 và tỷ lệ thế chấp trung bình là 2.94%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!