Transition to Employment Services: chương trình hỗ trợ người thất nghiệp chờ việc làm của Alberta

Transition to Employment Services: chương trình hỗ trợ người thất nghiệp chờ việc làm của Alberta

Chính phủ Alberta đang tiến hành kế hoạch đầu tư $15 triệu đô la trong 3 năm để đảm bảo người dân Alberta có được những hỗ trợ cần thiết để thành công trong lực lượng lao động.

Những người đang tìm việc làm quanh tỉnh sẽ có nhiều cơ hội đào tạo việc làm hơn thông qua việc mở rộng chương trình Chuyển tiếp Dịch vụ Việc làm (The Transition to Employment Services program) tại 14 cộng đồng trên khắp Alberta.

Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ khoảng 1.500 người Alberta ở cả thành thị và nông thôn về đào tạo kỹ năng mới, cải thiện các kỹ năng hiện có và tìm hiểu về việc chuyển đổi xu hướng trong các lĩnh vực công việc mới nổi.

“Khi nền kinh tế của chúng tôi tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, chính phủ chúng tôi cam kết đảm bảo tất cả người dân Alberta có thể hưởng lợi từ điều đó. Đầu tư vào đào tạo kỹ năng cung cấp thêm cho nhiều người Alberta những kỹ năng mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm và hỗ trợ họ để thành công trong thị trường lao động. Đây là cách chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo Alberta có một sự phục hồi kinh tế bền vững. ” Christina Gray, Bộ trưởng Bộ Lao động Alberta

“Người dân Canada xứng đáng có cơ hội đóng góp và hưởng lợi từ một nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự đổi mới. Cùng với các tỉnh và vùng lãnh thổ, chúng tôi đang xây dựng một loạt các chương trình phát triển kỹ năng mới và hỗ trợ việc làm linh hoạt, tập trung vào đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người dân Canada. ” Patty Hajdu, Bộ trưởng Liên bang về Việc làm, Phát triển Nguồn nhân lực và Lao động cho biết.

“Chương trình sắp xếp việc làm của chúng tôi mang đến sự hỗ trợ cho cả hai phía người thất nghiệp Alberta và cộng đồng các nhà tuyển dụng . Chúng tôi giúp đỡ  khách hàng của mình với các kỹ thuật tìm kiếm việc làm, nâng cấp kỹ năng và kết nối với các nhà tuyển dụng . Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta có thể thành công trong việc giúp người thất nghiệp có việc làm. ” Debbie Green, giám đốc điều hành Trung tâm đào tạo việc làm Bredin chia sẻ.

“Chương trình này đã giúp tôi có được những kỹ năng cần thiết để tìm một công việc mới. Các nhân viên đã giúp tôi tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, phỏng vấn thử, học cách viết một bản lý lịch tốt và thư xin việc và họ đã giúp tôi tìm công việc mà tôi đang quan tâm. Chương trình này đã giúp tôi có được công việc hiện tại. ” Ahmed Kamara từng tham gia chương trình chuyển đổi sang dịch vụ việc làm cho biết.

“Hợp tác với các tổ chức như Bredin giúp chúng tôi thuê được những người Alberta đủ điều kiện và quan tâm đến việc giúp đỡ người khuyết tật. Thông qua chương trình này, chúng tôi đã có thể xây dựng một nhóm mà chúng tôi có thể dựa vào để hỗ trợ khách hàng của mình khởi nghiệp. ” Tilton Reed, Giám đốc điều hành Trung tâm Dịch vụ cho người khuyết tật ủy thác cho biết.

Người dân Alberta được khuyến khích tìm hiểu thêm về các chương trình của chính phủ về hỗ trợ việc làm trong Tuần lễ Việc làm Alberta, diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng Tư. Các sự kiện đang diễn ra trong các cộng đồng trên toàn tỉnh. Để tìm hiểu thêm về các sự kiện Tuần lễ Nghề nghiệp trong cộng đồng của bạn, hãy truy cập trang web của Chính phủ Alberta.

Khoản tài trợ này thuộc chương trình hợp tác với Chính phủ Canada.