Alberta giới thiệu đạo luật xây dựng nền kinh tế xanh, tạo nhiều việc làm

Alberta giới thiệu đạo luật xây dựng nền kinh tế xanh, tạo nhiều việc làm

Nếu được thông quan, đạo luật mới sẽ thúc đẩy nền kinh tế địa phương, tạo ra việc làm và giúp người dân Alberta tiết kiệm tiền điện đáng kể.

Nếu được thông qua, Đạo luật Thực hiện Cải tiến Năng lượng Sạch (An Act to Enable Clean Energy Improvements) sẽ cho phép các thành phố được chọn lựa để thiết lập một chương trình Property Assessed Clean Energy (PACE). Sáng kiến này sẽ cho phép các chủ sở hữu nhà ở và doanh nghiệp có thể tiết kiệm năng lượng hợp lý hơn tại không giản của họ.

Tài chính sử dụng cho việc nâng cấp năng lượng hiệu quả hoặc các hệ thống năng lượng tái tạo sẽ được hoàn trả thông qua thuế bất động sản của chủ sở hữu.

“Chúng tôi biết rằng người dân Alberta quan tâm đến hành động đối phó với biến đổi khí hậu, và PACE sẽ giúp cho điều này trở nên vừa phải hơn. Đây là một chiến thằng cho thành phố chúng tôi, cho những chủ sở hữu nhà ở và doanh nghiệp, và chiến thắng của nền kinh tế của chúng tôi.”, Shaye Anderson, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chương trình PACE này cũng đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương và giúp tạo ra việc làm. Ở Bắc Mỹ, mỗi $1 triệu chi tiêu của dự án PACE đã tạo ra ít nhất 15 việc làm mới và $2,5 triệu sản lượng kinh tế.

“Khi chúng tôi làm cho mọi người đầu tư vào nhà cửa hoặc kinh doanh của họ dễ dàng hơn, chúng tôi đang tạo ra những công việc tốt và đa dạng hóa nền kinh tế.”, Shannon Phillips, Bộ trưởng Môi trưởng và Công viên.

Kể từ lần đầu tiên thực hiện ở California năm 2008, chương trình PACE đã mở rộng tới mọi khu vực ở Hoa Kỳ, tạo ra gần $6 tỷ trong hoạt động kinh tế. Một số khu vực thẩm quyền ở Canada, bao gồm Ontario, Nova Scotia và Quebec, cũng đã thông qua luật PACE, tăng cường hoạt động kinh tế và việc làm tại địa phương.

“BILD Alberta rất vui lòng hỗ trợ chương trình PACE và cơ hội để người dân Alberta tiếp cận các nâng cấp hỗ trợ năng lượng hiệu quả với gánh nặng tài chính ít hơn. PACE sẽ cho phép các nhà cải tạo, phát triển, nhà thầu và các thành viên BILD Alberta tăng khả năng cung cấp cho người tiêu dùng lựa chọn hợp lý hơn về năng lượng tái tạo và hiệu quả.”, Wendy Jabusch, chủ tịch, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Xây dựng và Đất đai (BILD) Alberta.

“ACA cảm thấy mạnh mẽ khi chương trình PACE hỗ trợ một cách khả thi về mặt tài chính để trang bị lại các tòa nhà cũ hơn, hoặc làm cho các tòa nhà mới đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường trong tương lai. Đồng thời sẽ cung cấp một phương pháp đầu tư mà không tạo ra chi phí cho người nộp thuế.”, Paul Verhesen, cựu chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Alberta.

“Chúng tôi rất hào hứng về khả năng của chương trình PACE ở Alberta. Tôi nghĩ rằng điều này có tiềm năng to lớn cho người dân, thương mại và thị trường năng lượng mặt trời ở Alberta.”, David Vonesch, COO của SkyFire Energy.

Nhu cầu tăng lên cho việc nâng cấp hiệu quả năng lượng có nghĩa sẽ có nhiều cơ hội hơn trong ngành công nghiệp xanh của Alberta.

“Sự lãnh đạo của chính phủ trong việc thực hiện các chương trình như PACE sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo khả năng chi trả của nhà ở và các doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả trên toàn tỉnh bang. SAIT mong muốn hỗ trợ PACE thông qua môi trưởng học tập ứng dụng duy nhất, cung cấp các nghiên cứu ưng dụng, lập trình và đào tạo để giúp các sinh viên tốt nghiệp có việc làm sẵn sàng và ngay lập tức đáp ứng nhu cầu của ngành trong lĩnh vực xanh và sạch.”, Alex Zahavich, phó chủ tịch SAIT.

Đạo luật Thực hiện Cải tiến Năng lượng Sạch đáp ứng các yêu cầu từ các đô thị khắp Alberta, những người đã yêu cầu pháp luật thực thi PACE để đảm bảo có nhiều lựa chọn hơn cho người dân Alberta sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo.

“Sự đề xuất luật này sẽ là một công cụ khác cho các đô thị để giúp chúng ta trao quyền cho công dân của chúng ta. Cho phép thành phố Calgary lựa chọn thiết lập chương trình PACE có thể hỗ trợ người dân trong các quyết định về việc sử dụng năng lượng hiệu quả của chính họ.”, Naheed Nenshi, thị trưởng thành phố Calgary.

“Chúng tôi đã ủng hộ tỉnh bang để đưa ra cơ chế này. Thông báo hôm nay đã xác nhận rằng họ đã lắng nghe chúng tôi và sẽ làm việc với chúng tôi để giảm bớt các rào cản tài chính về việc cải tiến bất động sản liên quan đến năng lượng.”, Don Iveson, thị trưởng thành phố Edmonton.

Nếu đạo luật được thông qua, chính phủ sẽ tham vấn với các thành phố, các nhà cho vay, các hiệp hội bất động sản và các bên liên quan khác để xây dựng quy định.

Quy định sẽ bao gồm các chi tiết như:

  • Phạm vi của các dự án đủ điều kiện
  • Yêu cầu công khai đối với người mua tài sản
  • Tiêu chuẩn tài chính cho chủ bất động sản
  • Yêu cầu bảo vệ và đảm bảo chất lượng với người tiêu dùng

Văn phòng Biến đổi Khí hậu Alberta và Hiệu suất Năng lượng Alberta sẽ làm việc cùng nhau trong suốt mùa hè và mùa thu để thiết kệ một chương trình PACE, bao gồm một số công cụ hỗ trợ các đô thị.

Nếu được thông qua, đạo luật dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019.

Các đô thi sau đó cần phải thông qua một đạo luật PACE trước khi thực hiện chương trình cho người dân.

error: Alert: Content is protected !!