B.C: Kiến nghị tăng mức tiền phạt cho việc gian lận trong môi giới mua bán nhà?

Một nhóm tư vấn độc lập cho việc thay thay đổi các luật lệ liên quan đến bất động sản đã công bố 28 kiến nghị, nhằm giúp bình ổn thị trường bất động sản tại B.C

Những kiến nghị này tập trung vào việc nâng cao tính thuyết phục của các luật hiện hành cùng sự quản lý chặc chẽ, thay vì phải có thêm một cơ quan quản lý độc lập.

Sự thay đổi lớn nhất trong những kiến nghị này là tăng mức tiền phạt đối với các nhà môi giới gian lận trong các hợp đồng mua bán nhà. Theo đó, thay vì chỉ phạt mức $10,000 như hiện nay thì sẽ tăng lên $250,000 cho cá nhân, và $500,000 cho công ty môi giới.

Một điểm quan trọng cũng được chắc đến trong kiến nghị là không cho phép một nhà môi giới đại diện cho cả 2 bên mua và bán trong cùng một hợp đồng.

Những kiến nghị này được đưa ra trong bối cảnh thị trường bất động sản tại khu vực Metro Vancouver đang lên cơn sốt cao.

Văn bản chính thức về những thay đổi này sẽ được công bố trong những tuần gần tới đây.

error: Alert: Content is protected !!