Calgary: Ủy ban tài chánh tìm kiếm giải pháp giúp giảm chi phí giao thông công cộng

Các thành viên Ủy ban tài chánh Calgary đã dành buổi sáng hôm nay, thứ 3 ngày 07/06, để thảo luận nhằm tìm ra giải pháp tiết kiệm tối đa cho các dịch vụ giao thông công cộng của thành phố này.

Theo một báo cáo của hội đồng tư vấn, thành phố Calgary có thể tiết kiệm được đến $9.2 triệu đô mỗi năm, nếu thành phố tư nhân hóa một số dịch vụ thuộc giao thông công cộng, và tăng mức giá cho các vé xe buýt của người già.

Theo thống kê, hiện nay giá vé xe buýt cho người già là $95 đô/năm, theo hội đồng tư vấn thì mức giá này nên thay đổi thành $65/tháng, vì điều này sẽ giúp thành phố tiết kiệm được $2.9 triệu đô mỗi năm. Tuy nhiên, sáng kiến này vấp phải sự phản đối của một số thành viên hội đồng tài chính Calgary.

Tất cả những ý kiên thu được hôm nay sẽ được chính quyền thành phố Calgary xem xét và thảo luận, nó có thể được mang ra thảo luận tiếp tục trong năm tới.

error: Alert: Content is protected !!