Chỉ Số Quỹ (ETF) Bitcoin Bị Ủy Ban Chứng Khoán Mỹ Từ Chối…

Thứ sáu vừa qua, Ủy ban chứng khoán Mỹ đã từ chối yêu cầu đầu tiên để đưa chỉ số quỹ Bitcoin lên sàn dao dịch chứng khoán Mỹ.

Bitcoin là loại tiền điện tử được phát minh ra từ năm 2009. Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.

Trong ba năm vừa qua, nhà đầu tư Cameron và Tyler Winklevoss đã và đang cố gắng thuyết phục Ủy ban chứng khoán Mỹ cho phép quỹ Bitcoin ETF được phép niêm yết trên sàn…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!